Quảng Nam: Bảo lãnh cho nhà đầu tư vay gần 400 tỷ đồng 

TP - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, TP Hội An quyết định bảo lãnh cho các chủ đầu tư, các nhà thầu liên quan vay gần 400 tỷ đồng.

Theo đó, ngân sách của TP Hội An sẽ chi trả nợ gốc và lãi cho các dự án, công trình đền bù giải tỏa và tái định cư; riêng lĩnh vực xây lắp, phần vốn gốc sẽ được bố trí vốn kế hoạch hằng năm để trả nợ, phần lãi do doanh nghiệp trả.

Thời hạn để các doanh nghiệp trả nợ ngân hàng  từ 2012 đến 2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá