Quỹ viễn thông công ích thay đổi cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định thay đổi về chức năng nhiệm vụ, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Đây là động thái thay đổi nhằm phù hợp với tình hình phát triển chung trong giai đoạn hiện nay.

Qũy Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, đến ngày 18/3/2014, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Quỹ có sự thay đổi theo Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg, ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Nội dung của Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT sẽ tập trung vào hai chức năng chuyên môn chính là: Quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối, thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Để thực hiện hai chức năng trên thì hoạt động chuyên môn của Quỹ đã được điều chỉnh gồm: Hoạt động thu các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ, các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; và Hoạt động chi. Trong đó, hoạt động chi được điều chỉnh theo hướng mở rộng so với giai đoạn trước.

Theo đó hoạt động chi mới của Quỹ được mở rộng gồm: hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình, theo từng thời kỳ ưu tiên hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách xã hội; hỗ trợ thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai; hỗ trợ cung cấp dịch vụ liên lạc khẩn cấp; hỗ trợ các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông băng rộng công cộng tại vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Việc điều chỉnh hoạt động chi của Quỹ được đánh giá là khá đầy đủ, chứ không dừng lại ở việc trước đây, hoạt động chi của Quỹ chỉ là hỗ trợ chi phí phát triển, duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp viễn thông và Internet để phát triển, nâng cấp hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Ngoài ra Quyết định trên cũng đã có sự điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Quỹ. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm Ban Giám đốc và 4 Ban chuyên môn nghiệp vụ: Ban Tổ chức - Hành chính; Ban Tài chính - Kế toán; Ban Kế hoạch - Nghiệp vụ; Ban Kiểm soát nội bộ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá