Sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ Xuất bản

TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ Xuất bản Việt Nam, trình Thủ tướng trong tháng này.

> Ra mắt Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán

Về đối tượng và phạm vi hỗ trợ, cần xác định rõ đối tượng hỗ trợ của Quỹ là tác phẩm, hoặc và tác giả, không phải hỗ trợ các cơ sở hoạt động xuất bản.

Việc hỗ trợ ở các lĩnh vực trong hoạt động xuất bản đều phải gắn chặt với tác phẩm, tác giả, trong đó chủ yếu là hỗ trợ việc xuất bản và quảng bá tác phẩm. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ do ngân sách cấp một lần cho từng giai đoạn.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá