Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa tổ chức Khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp.

Tham dự khóa tập huấn có trên 30 học viên là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Nội dung tập huấn, gồm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Kiến thức đào tạo giảng viên khuyến nông để đào tạo lại cho nông dân; Đổi mới hoạt động khuyến nông hướng tới phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng