Tập huấn diễu binh mừng Quốc khánh

TP - Từ ngày 6 đến 15/4, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Diễu binh, diễu hành Nhà nước tổ chức tập huấn diễu binh, diễu hành cho các lực lượng tham gia Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015).

Học viên tham gia đợt tập huấn được phổ biến các văn bản liên quan về tổ chức lực lượng tham gia lễ kỷ niệm; thống nhất tổ chức biên chế, trang bị, trang phục của từng lực lượng tham gia; thống nhất động tác đội ngũ từng người không có súng và từng người có súng; động tác tổ quân kỳ; tổ chức đội hình khối đi và khối đứng; động tác của khối trưởng và hành động của khối; đội hình đổi hướng, vòng trong khi đi; phương pháp huấn luyện, luyện tập, hợp luyện, tổng hợp và làm các nhiệm vụ liên quan diễu binh, diễu hành.

Tham gia tập huấn có 650 cán bộ, nhân viên thuộc các đầu mối quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, nhà trường toàn quân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá