Thành lập Nhà Xuất bản Dân trí

TP - Ngày 10/8, được phép của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm ký quyết định thành lập NXB Dân Trí.

NXB trực thuộc Hội, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên. Tiến sĩ văn học Phạm Việt Long giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Tô Đăng Hải - giám đốc, Tổng biên tập Nguyễn Phan Hách.

Xuất bản phẩm gồm các loại sách, tài liệu chính trị về giáo dục, từ điển dùng cho các hệ đào tạo của cộng đồng, sách nghiệp vụ, tài liệu nghiên cứu khoa học của Hội Khuyến học Việt Nam, sách giáo khoa tham khảo, tài liệu giáo dục cộng đồng…

Đây là NXB thứ 57 trong hệ thống các NXB. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá