Thảo luận kế hoạch phát triển năm 2011

TP - Kỳ họp lần thứ 22 nhiệm kỳ 2004 - 2011 HĐND thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10-12.

HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KTXH), an ninh quốc phòng năm 2010 và kế hoạch phát triển KTXH, an ninh quốc phòng năm 2011 của thành phố; tình hình thực hiện phân cấp quản lý một số lĩnh vực KTXH giai đoạn 2008 - 2010 và phương án phân cấp quản lý giai đoạn 2011 - 2015.

Tại kỳ họp này, UBND thành phố sẽ báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội năm 2009; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá