Thêm ba di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích

TP - Theo thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế, hôm 28/10, tỉnh này đã ra quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh thêm 3 di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người tại TT - Huế.

Đó là các di tích: Địa điểm Trường Tiểu học Pháp Việt Đông Ba, Di tích lưu niệm địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu của Bác) và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Đá. 

Quyết định này khẳng định giá trị lịch sử của hệ thống các di tích liên quan đến Bác Hồ và gia đình tại TT - Huế; góp phần tôn vinh, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá