Tham gia bảo hiểm y tế:

Thêm năm nhóm đối tượng

TP -Tiến tới lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, ngoài 24 nhóm đối tượng được quy định tại Luật BHYT, Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó bổ sung năm đối tượng được tham gia BHYT bắt buộc.

Theo đó, hai nhóm đối tượng là công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng (theo QĐ 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ) và TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp (theo QĐ 170/QĐ-TTg ngày 28/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) được tham gia BHYT từ 1/7/2009.

Ba nhóm khác thực hiện lộ trình BHYT từ 1/1/2010 gồm thân nhân của học sinh cơ yếu đang hưởng phụ cấp được đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý; người lao động hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn (ba đối tượng trên khi chưa thực hiện BHYT theo quy định thì có quyền tự nguyện tham gia BHYT đến hết ngày 31/12/2009).

Dự thảo cũng đưa ra quy định tỷ lệ đóng BHYT 3 phần trăm (từ ngày 1/7-31/12/2009) và 4,5 phần trăm (từ 1/1/2010 trở đi) mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động tương ứng với một số đối tượng quy định tại Luật BHYT.

Ngân sách sẽ hỗ trợ tối thiểu bằng 50 phần trăm mức đóng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 1/7/2009; tối thiểu bằng 30 phần trăm mức đóng đối với học sinh, sinh viên từ 1/1/2010.

Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp và làm muối (có mức sống trung bình) được hỗ trợ tối thiểu bằng 30 phần trăm mức đóng từ 1/1/2012.

Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) được quỹ BHYT thanh toán 100 phần trăm chi phí cho một lần KCB, thấp hơn 15 phần trăm mức lương tối thiểu.

Trường hợp tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức giá viện phí hiện hành của nhà nước áp dụng cho cơ sở KCB đó và theo mức hưởng quy định.

Người tham gia BHYT nếu KCB không đúng tuyến thì quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng như sau: 70 phần trăm chi phí nếu KCB tại tuyến huyện; 50 phần trăm tại tuyến tỉnh, 40 phần trăm tại tuyến T.Ư...

Người tham gia BHYT khi đi KCB ở nước ngoài được quỹ BHYT thanh toán không vượt quá mức chi phí bình quân của tuyến T.Ư. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá