Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6 (khóa VI):

Thông qua báo cáo thay đổi, bổ sung nhân sự

TP - Hôm qua (17/1), trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VI) nhất trí thông qua báo cáo về việc thay đổi, bổ sung nhân sự khóa VI theo Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, bổ sung 13 đồng chí vào Ủy ban T.Ư MTTQ; năm đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; một đồng chí vào Ban thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Như vậy, tổng số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VI là 336; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VI là 56; Ban thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có 10 vị.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá