Công ty cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam:

Thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố

Ngày 19/11/2019. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo Nội dung Quyết định số 1040/QĐ-ATTP, Cục An toàn thực phẩm quyết định thu hồi hiệu lực của Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam địa chỉ: TT 10-11 Khu ĐTM Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, cụ thể danh sách các sản phẩm và số Giấy phải bị thu hồi như sau:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan an khang, số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 00803/2018/ATTP-XNQC, Giấy xác nhận công bố: 32729/2017/ATTP- XNCB

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabet Dream, số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 00845/2018/ATTP-XNQC, Giấy xác nhận công bố: 42751/2017/ATTP- XNCB

3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An giấc khang , số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 00601/2018/ATTP-XNQC, Giấy xác nhận công bố: 28333/2017/ATTP- XNCB

4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Họng an khang, số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 01010/2018/ATTP-XNQC, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 3407/2018/ĐKSP

5.Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An phế Poloco, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 3033/2018/ĐKSP

6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An phế Poloco (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3407/2018/ĐKSP), Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khớp an bình (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3173/2018/ĐKSP), Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymokid Mymy (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2376/2018/ĐKSP), Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số Mymy Kid3923/2018/ĐKSP), số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 01010/2018/ATTP-XNQC.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng