Thứ trưởng Vũ Thị Mai là người phát ngôn Bộ Tài chính

TP - Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gửi các cơ quan báo chí.

> Điện lỗ, xăng dầu lãi

Theo đó, từ ngày 24-11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chính thức trở thành người phát ngôn của ngành tài chính.

Người phát ngôn của Bộ sẽ có trách nhiệm thông tin về tình hình quản lý nhà nuớc của Bộ, nội dung các cuộc họp, hội nghị người dân quan tâm mà Bộ thấy cần thiết phải phổ biến, tuyên truyền. Hằng tháng hoặc 3 tháng/lần Bộ này cũng sẽ tổ chức thông tin định kỳ.

Với những vấn đề, thông tin quan trọng gây tác động lớn trong xã hội, Bộ Tài chính có thể sẽ công bố thông tin chậm nhất sau 2 ngày kể từ khi sự kiện diễn ra.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng