Thừa Thiên - Huế: Trưng bày tài liệu địa chí quý hiếm

TP - Hơn 1.000 hiện vật, tài liệu quý hiếm về địa chí sáu tỉnh Bắc Trung Bộ được trưng bày tại Thừa Thiên - Huế hôm qua.

Tài liệu địa chí do hệ thống thư viện các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế giới thiệu, trong đó, có những bộ sách đặc biệt quý hiếm khắc trên gỗ như Vỹ Dạ hợp tập của Tuy Lý Vương Miên Trinh (1820-1897), kinh sách, các sắc phong của triều đình nhà Nguyễn.

Ngoài ra, nhiều thư tịch cổ, gia phả, thần phả, địa bạ, điền bạ, đinh bạ, hương ước, sách quý về lịch sử văn hóa địa lý sáu tỉnh Bắc Trung Bộ cũng được giới thiệu dịp này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá