Thực hành dân chủ có nơi còn hình thức

TP - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhận xét như vậy tại Hội thảo “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang” diễn ra ngày 10-11 tại Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, muốn có đoàn kết thì phải đảm bảo sự đồng thuận cả trong nội bộ Đảng và cả trong các tầng lớp nhân dân, muốn đồng thuận thì phải thực hành dân chủ. “Chúng ta có quy chế dân chủ nhưng điều kiện cụ thể để thực hiện quy chế đó chưa rõ ràng, có nơi, có lúc còn hình thức”-Nguyên Tổng Bí thư nói.

Phát biểu tại hội thảo, ồng Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - nêu rõ, lịch sử 80 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gắn liền với những chiến công vang dội của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Mặt trận có vai trò và trách nhiệm to lớn trong xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá