Tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng

TP - Sáng 14-1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) khóa VII.

Trọng tâm chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010 là: Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội; sơ kết việc thí điểm triển khai nhân dân giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tố giác và tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực, lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá