Tổ chức thực hiện thật tốt tổng kết 30 năm đổi mới

TP - Đó là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi họp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, sáng 30/12.

Tổng Bí thư mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những việc chưa làm tốt. Bước sang năm 2014, các công việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu được tiến hành, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện thật tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới, đồng thời tiếp tục hoàn thành các công tác khác.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xúc tiến việc nghiệm thu các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015.

Về tham gia đào tạo cán bộ cấp cao, cán bộ dự nguồn, Tổng Bí thư lưu ý quan trọng là chuẩn bị chu đáo về nội dung và chọn người báo cáo các chuyên đề, làm sao huy động cả các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạt động lý luận và nhà hoạt động thực tiễn.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng