Tổng kết bước hai

TP - Theo kế hoạch vừa được ký ban hành bởi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, việc tổng kết bước 2 kết quả thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ bao gồm cả về lý luận và thực tiễn.

> Thủ tướng làm Trưởng BCĐ thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Trong đó, yêu cầu đánh giá việc thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận phường và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp phù hợp với tình hình mới.

Để đảm bảo đúng tiến độ tổng kết, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm yêu cầu các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm phải tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và gửi cho Ban Chỉ đạo Trung ương từ ngày 10-1 - 5-3-2012.

10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm gồm: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Kiên Giang, Đà Nẵng, Phú Yên và Bà Rịa -Vũng Tàu.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng