Tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm Đổi Mới

TP - Ngày 25/9, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm Đổi Mới (1986-2016) đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) là việc làm cần thiết, quan trọng, nhằm có cái nhìn toàn cục về tiến trình 30 năm đổi mới, trọng tâm là giai đoạn 10 năm gần đây (2006-2016); trên cơ sở kế thừa những kết quả, kết luận của các lần tổng kết 20 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991-2011, 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992-2012...

Việc tổng kết cần kết hợp những vấn đề dài hạn với việc giải quyết, xử lý những vấn đề trước mắt, nhất là những vấn đề đang có vướng mắc; góp phần thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng, phát hiện, đề xuất một số vấn đề, luận điểm mới, những giải pháp, kiến nghị mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới là công việc quan trọng, trách nhiệm nặng nề, mỗi thành viên Ban chỉ đạo và Tổ biên tập cần dành nhiều thời gian, tâm huyết, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà Trung ương, Bộ Chính trị giao.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá