Tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện

TP - Theo Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 11/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại tổ về: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; Đề án về tổ chức Đảng bộ Ngoài nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá