TPHCM duy trì 80.500 ha đất nông nghiệp đến 2025

TP - UBND TPHCM vừa phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn TPHCM đến 2020, tầm nhìn đến 2025 với tổng diện tích tự nhiên là 209.555 ha (không tính diện tích tăng thêm của chương trình lấn biển Cần Thạnh - Long Hòa thuộc huyện Cần Giờ).

Quỹ đất nông nghiệp được duy trì và bảo vệ đến năm 2020 là 82.600 ha, tầm nhìn đến năm 2025 là 80.500 ha.

Đến năm 2025, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 500 triệu đồng/ha/năm và mức thu nhập bình quân ở nông thôn là 4.500 USD/người/năm (bằng khoảng 75% bình quân toàn  thành phố). 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá