Trên 80% cán bộ cấp xã chưa qua đại học

TP -Theo Cục Thống kê Tỉnh Cà Mau, bốn phần năm cán bộ công chức cấp xã, thị trấn chưa có trình độ đại học, trình độ cao đẳng chỉ có ba người và trình độ trung cấp chiếm trên gần một phần năm, còn lại là sơ cấp và chưa qua đào tạo.

Đến nay số người có trình độ đại học trong toàn tỉnh chiếm trên 63 phần trăm; trong đó; cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học chỉ mới chiếm trên 1,26 phần trăm (01 tiến sĩ và 26 thạc sỹ), trình độ trung cấp chuyên nghiệp trên 66 phần trăm.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc cán bộ xã, thị trấn có trình độ thấp là do Cà Mau chưa thu hút được nguồn nhân lực này về làm việc tại địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá