Triển khai BHYT học sinh, sinh viên 2017 - 2018

TP - BHXH Việt Nam cho biết, trong những năm qua, ngành BHXH và ngành GD&ĐT luôn quan tâm chỉ đạo công tác BHYT học sinh, sinh viên. Hằng năm, cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện đều chủ động với ngành Giáo dục cùng cấp tiến hành ký kết chương trình, ban hành Kế hoạch phối hợp, thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện công tác BHYT học sinh sinh viên.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn về BHYT HSSV.
Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn về BHYT HSSV.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo BHXH Việt Nam, hằng năm, có kế hoạch xây dựng và giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tới các trường học trên địa bàn, cùng với sự nỗ lực của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế trong các trường học, kết quả công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT tăng dần qua các năm.

Cụ thể, năm học 2013 - 2014, số HSSV tham gia BHYT đạt 85%, đến năm học 2016 - 2017. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu HSSV có thẻ BHYT. Hiện nay, vẫn còn đến 7,5% số HSSV chưa tham gia BHYT, đặt ra nhiệm vụ nặng nề của phát triển BHYT HSSV năm học 2017 - 2018.

Theo ông Phạm Lương Sơn - Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hiện nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV nói riêng. Nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về chính sách bắt buộc tham gia BHYT của HSSV. Một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường, chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học.

Thực tế, một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng, chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT HSSV vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV. Tại một số cơ quan BHXH chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện BHYT HSSV, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này. Chưa phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong công tác rà soát, đối chiếu số HSSV đã tham gia và chưa tham gia BHYT để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT, đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển HSSV tham gia BHYT.

Cũng theo ông Sơn, việc tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP từ ngày 01/7/2017 từ mức 1.210.000 đồng lên mức 1.300.000 đồng cũng tác động đến việc tham gia BHYT HSSV. Tuy nhiên, mức chênh lệch tăng thuộc phần trách nhiệm phải đóng của HSSV là 2.835 đồng/1HSSV/1 tháng là không cao.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, mục tiêu nhiệm vụ của công tác BHYT HSSV năm học 2017 - 2018 là, BHXH Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ đã giao tại quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 -2020.

Để đạt mục tiêu BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, ngành BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT từ Trung ương đến địa phương giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV, đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Cụ thể, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT HSSV của những tháng còn lại năm 2017. Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế như: Trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang học sinh lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng sau ngày 30/9 thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ 72 tháng tuổi; học sinh lớp 12 được cấp thẻ BHYT đến 30/9 thay vì cấp thẻ đến 31/5 (kết thúc khóa học).

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến HSSV và các bậc phụ huynh. Đặc biệt nhấn mạnh thực hiện BHYT không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước, khẳng định vai trò của BHYT trong bối cảnh viện phí điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ.

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác BHXH, BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng trên địa bàn. Kiên quyết không khen thưởng đối với các nhà trường nếu chưa hoàn thành tỷ lệ HSSV tham gia BHYT. Dành một nguồn kinh phí hỗ trợ HSSV tham gia BHYT ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đề nghị các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của HSSV và phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT học sinh, sinh viên và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT cho con, em mình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong HSSV về chính sách BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về tính ưu việt của chính sách BHYT đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá