Triển khai nghiêm túc việc đưa Hiến pháp vào cuộc sống

TP - Chiều 17/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, nhiều nội dung của Hiến pháp sửa đổi đã được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Để đảm bảo việc triển khai thi hành Hiến pháp được hiệu quả, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của bộ, ngành, địa phương mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mà nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế như Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ đã tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp với nhiều tư tưởng đổi mới được hiến định.

Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc việc đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá