Trồng mới 36.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tiếp tục bố trí vốn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011.

Năm tới, cả nước khoán bảo vệ 2,26 triệu ha rừng (bao gồm các huyện theo Nghị quyết 30a); khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh 400.000 ha (trong đó khoanh nuôi mới 50.000 ha), trồng mới 200.000 ha (trong đó 36.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 164.000 ha rừng sản xuất).

Thủ tướng cũng đồng ý điều chỉnh bổ sung suất đầu tư cho rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 15 triệu đồng/ha/5 năm (1 năm trồng, 4 năm chăm sóc); khoán bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên 200.000 đồng/ha/năm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá