Tuần này, QH thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

TP - Tuần này, Quốc hội (QH) sẽ thông qua nghị quyết: (NQ) về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 với các chỉ tiêu cơ bản, NQ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012;

> Đại học phải kiểm định bắt buộc
> Hà cớ gì lại đi làm 'Luật nhà văn'
> Nâng cấp niềm tin

NQ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; NQ về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; NQ về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; NQ về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012. QH sẽ biểu quyết thông qua Luật lưu trữ, Luật đo lường, Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Cùng chủ đề

Mới - Nóng