Tuần này Quốc hội thông qua nhiều luật

TP - Theo chương trình, tuần này Quốc hội thông qua một số dự án luật: Luật xây dựng (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật đầu tư công, Luật công chứng (sửa đổi), Luật phá sản (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật hộ tịch, Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nhà ở (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật căn cước công dân. Đối với 2 dự Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi) Quốc hội họp thảo luận riêng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng