Tuần này thông qua nhiều luật

TP - Tuần làm việc cuối từ 18 đến 21-6, Quốc hội (QH) sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật Giá, Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)…

> Quốc hội sẽ thông qua nhiều luật

Đồng thời, thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có)...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá