WB giải ngân vốn hỗ trợ phát triển vượt ngưỡng 1 tỷ USD

TP - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì ngày 15/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi cho biết, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3,2 tỷ USD, cao hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nổi bật là mức giải ngân của Ngân hàng Thế giới (WB) lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết trong 6 tháng đầu năm đạt 2,25 tỷ USD. 

Dù tình hình thu hút và giải ngân ODA tích cực, nhưng theo đánh giá, việc thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương chưa đồng đều. 

Những chương trình, dự án trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, phát triển đô thị cao hơn nhiều so với các lĩnh vực khác (y tế, giáo dục đào tạo, thông tin, LĐ-TB&XH).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá