Xây 1.500 nhà đồng đội

TP - Trong hai năm (2006 - 2007), toàn quân xây 1.756 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ (vượt 756 ngôi nhà so chỉ tiêu).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo, từ năm 2008 đến 2010, sẽ xây 1.500 ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa. Chương trình xây tặng 1.500 ngôi nhà được các doanh nghiệp trong quân đội hưởng ứng nhiệt tình.

TCty Viễn thông Quân đội (Viettel) ủng hộ trên tám tỷ đồng, Cty Tân cảng Sài Gòn hai tỷ đồng. 63 doanh nghiệp quốc phòng đã đóng góp hơn 18 tỷ đồng. Chương trình xây tặng 1.500 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội còn được huy động vốn từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, các phong trào ủng hộ vì người nghèo... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá