Ý nghĩa chương trình cấp nước sạch nông thôn

Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông đã đem lại cho người dân 21 tỉnh còn nghèo khó trên cả nước cuộc sống đỡ cơ cực hơn.

Ý nghĩa chương trình cấp nước sạch nông thôn

Với mục tiêu phủ sóng nước sạch cho người dân ở nông thôn, dự án sẽ đem đến khoảng 235.000 đấu nối cấp nước tương ứng với số người được hưởng lợi từ cấp nước khoảng  964.000 người. Số xã đạt vệ sinh toàn xã là 800 xã. Số nhà tiêu hộ gia đình trên toàn tỉnh được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 400.000 cái. Số công trình vệ sinh công cộng được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 2.650 công trình. Trong đó, số công trình nước sạch – vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo: 1.650 công trình.

Chương trình cấp nước sạch nông thôn góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân và giải phóng phụ nữ trong nhiều công việc nặng nhọc liên quan đến nước sạch và vệ sinh, cải thiện điều kiện vật chất và góp phần thực hiện bình đẳng giới. Hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn, góp phần hạn chế sự di dân ồ ạt vào đô thị và di cư tự do ở các vùng khan hiếm nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá