DMCA.com Protection Status

Bàn cho ra lẽ!

TP - Tui thấy lo quá sá chú Ba à!

- Lại lo chuyện chi nữa anh Hai?

- Hôm rồi tui nghe người ta báo cáo thành tích…

- Đã gọi là thành tích thì mừng chớ mắc mớ chi lo?

- Chú cứ nhảy xồn xồn vô họng tui thì làm sao tui lí giải, hử? Tui nghe người ta báo cáo thành tích dzầy: Năm qua, chúng ta đã cho dzô bụng hơn 3,3 tỷ lít bia cùng 7 triệu lít rượu…

- Dzữ dzậy ta!

- Nghe tiếp này! Doanh số thu bán ra chừng 66 ngàn tỷ đồng!

- Chu cha! Khiếp!

- Khiếp sao?

- Khiếp chuyện dân nhậu mình có tài biến tiền thành bia bọt bá đạo cỡ đấy! Hèn chi, ra đường người ta dùng văn hóa ăn nhậu làm văn hóa giao thông, vào cơ quan dùng văn hóa ăn nhậu làm văn hóa công sở, về nhà, dùng văn hóa ăn nhậu làm nền tảng của gia đình văn hóa…

- Hơ hơ! Bỗng dưng chú khái quát lên như nhà hiền triết! Nghe qua thì nghịch nhĩ, nhưng chú được cái nói đúng! Lại có thông tin, năm rồi tổng doanh số của xuất bản sách và văn hóa phẩm toàn quốc đạt 2 ngàn tỷ đồng…

- Lại thành tích hả anh Hai?

Thành tích đó không khiến chú dzui hả?

- Dzui vào đâu khi văn hóa đích thực nó chỉ bằng một phần ba ba (1/33) văn hóa ăn nhậu?...

- Chú lại suy diễn nặng nề rồi! Tốt nhứt để bàn thấu đáo chuyện này tui chú ra quán dì Tư nhậu bàn tiếp cho ra lẽ…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng