Bất công

TP - Anh Hai à, tui thấy dư luận bấy nay đánh giá nhiều quan chức xứ mình là thiếu khách quan, không công bằng...

- Hơ, hơ, chú làm sao dzậy, bỗng dưng bênh quan?

- Tui đâu có bênh, chỉ là thấy bất công thì lên tiếng thôi!

- Bất công? Bất công với họ chuyện chi?

- Còn chuyện chi nữa ngoài chuyện chê bai một số quan chức là tư duy nhiệm kì, tầm nhìn ngắn hạn, hay thậm tệ hơn chụp cho người ta là triết lí thằng Bờm...?

- Nghĩa là sao ta?

- Cứ vấp chuyện cháy, nổ, ùn tắc, ngập úng, gãy đổ, sập chìm…là y như rằng đổ lỗi cho tầm nhìn, cho tư duy, rồi từ đó mặc định quan chức chỉ nhìn xa nhất không quá nhiệm kì mà mình tại chức.

- Thì có chuyện đó mà! Không thế thì làm sao có nhiều quan  khi rời khỏi vị trí của mình đã ngậm ngùi, chân thành không biết bàn giao gì cho nhiệm kì sau...?

- Như dzậy là vơ đũa cả nắm! Có nhiều quan chức có tầm nhìn rất dài và rất xa, sao họ hổng nêu gương?

- Chú thử ví dụ xem nào?

- Nhiều quan đang đương chức nhưng đã tính lập những công ty sân sau cho khi hạ cánh, về vườn...?Dzậy, tầm nhìn đó ngắn hay dài?

- Dài! Chuyện đó có nghe! Còn ví dụ chi nữa hông

- Chuyện mới tinh luôn, có ông bí thư huyện đương chức nhưng đã bỏ công sức, tiền của đào hầm xuyên núi. Dân tình hỏi ổng làm chi dzậy, ổng hồn nhiên, đào hầm chưng rượu khi về hưu có thứ để mà bù khú với bạn bè. Đó! Tư duy cỡ đó sao biểu ngắn hạn với nhiệm kì?

- !!!???

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng