Các cụ mà biết…

TP - Mấy hôm rồi đọc lại kho tàng tục ngữ, thành ngữ, ca dao mình mới ngộ ra rằng, có nhiều điều các cụ dạy, giờ không còn hợp nữa!

-Thật thế ư? Ví dụ xem nào!

-Như câu: Một người làm quan cả họ được nhờ…

-Không hợp chỗ nào? Mình vẫn thấy và dư luận vẫn lên tiếng chuyện một người làm quan không những cả họ được nhờ mà cả thôn, cả xã, cả huyện cũng được nhờ đấy chứ. Không thế mà có ông quan ưu tiên bố trí vốn xây dựng cơ bản về cho thôn, làng, huyện của ông ấy cả.

-Đó chỉ là cấp độ đương nhiên thôi! Giờ có cấp độ ngẫu nhiên…

-Là sao?

-Là một người làm quan cả họ cũng làm quan! Và như thế cấp độ được nhờ lan nhanh, tỏa rộng hơn!

-Nếu được thế chứng tỏ thời nay biết thăng hoa ẩn ý của các cụ, nhể! Nhưng theo mình thấy, nhiều quan thời nay mấy ai thăng hoa được theo hướng “tích cực” ấy!

-Ý cậu là có những quan hiểu ý các cụ theo hướng
“tiêu cực” ư?

-Thế cậu hiểu sao câu: Một người làm quan cả họ thành hộ nghèo?

-Mẫu hình quan liêm?

-Nhầm! Có ông quan xã đưa tất cả họ hàng vào danh sách hộ nghèo để hưởng ưu tiên cùng vốn ưu đãi. Thế còn câu: Một người làm quan cả họ tâm thần? Cậu lí giải vì sao?

-Chắc người thân lo lắng cho sự an nguy của ông quan đó nên xì trét chăng?

-Nhầm nốt! Quan xã này cao tay hơn, dùng chiêu khổ nhục kế bắt người thân vào diện tâm thần để nhận tiền trợ cấp.

-Khiếp thật! Các cụ mà biết, chắc phải thốt lên: Hậu sinh khả ố…à quên, khả úy, nhề!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá