Cao

TP - Nhà thờ mở cửa, nhà chùa mở lòng, nhà dân nhường tầng, nhà tàu giảm vé, nhà xe tăng chuyến, nhà trọ miễn tiền…Tất cả đều trải lòng cho sĩ tử mùa thi. Ông thấy có mát lòng mát dạ không giữa cái ngột ngạt nắng oi này?

- Khi tấm lòng tìm đến với tấm lòng thì còn gì phải bình, phải luận nữa. Nhưng tôi nghe có người dự báo rằng, học sinh nông thôn năm nay tỉ lệ đỗ ĐH-CĐ sẽ thấp hơn so với mọi năm vì hai tháng qua vùng nông thôn thường xuyên phải chịu cảnh cúp điện.

- Ông thì cứ lo xa. Học là cả một quá trình. Gương người xưa bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn dùi mài kinh sử mà đỗ tiến sĩ.

- Thì vẫn biết thế. Dân mình là sáng tạo lắm, họ chẳng bao giờ khuất phục hoàn cảnh, luôn biết tự cứu mình.

- Ấy xin! Ông định móc máy vụ dân vượt sông Pô Kô được coi là sáng tạo chứ gì?

- Không dám, không dám! Tôi chỉ muốn nói là sự tương thân của dân Việt mình luôn sáng tạo và cộng hưởng. Thì đấy ông xem, khi cơ quan chức năng chưa kịp xử vụ cầu Pô Kô thì tấm lòng bạn đọc đã bắc xong cầu đồng cảm và cụ thể nó bằng cả mấy cây cầu qua sông.

- Thế ông bảo, năm nay chất lượng đỗ ĐH-CĐ cao hay thấp.

-Nó đã rất cao rồi từ sự kì vọng của xã hội vào giáo dục đó thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá