Cấu vào đâu?

TP - Một thời, trên bảo cho cơ chế, thế là dưới cứ rầm rầm đâu đâu cũng xin cho mình cơ chế…

> Thực chất hay trấn an

-Quán triệt theo lối bao cấp mà lị! Tuân thủ trên dưới thống nhất như thế cậu còn đòi hỏi gì nữa?

-Thì tớ có đòi hỏi gì đâu, chỉ băn khoăn là họ xin cơ chế nhưng chả biết là cơ chế gì!

-Hì…Tiền hô hậu ủng, nhiều khi chỉ hồn nhiên thế thôi…

-Rồi sau đó có phong trào trên bảo tạo hành lang pháp lý, dưới cũng ùa theo xin mở hành lang pháp lý…

-Hành lang gì, không phải mọi chuyện đều được điều hành theo luật sao?

-Luật be quét không hết nên người ta mới cần hành lang, kiểu như đi đường chính ngạch vướng, người ta xin được đi lối tiểu ngạch ấy! Mới đây cậu biết từ khóa gì phổ biến không?

-Thanh khoản chứ gì?

-Đúng, khi nợ xấu tràn lan thì từ thanh khoản lan tràn. Còn từ gì nữa không?

-Tái cơ cấu?

-Chính xác! Khi nội hàm của một giá trị thay đổi, người ta đòi hỏi cần cấu trúc lại. Dạng như tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu gia đình…

-Có người mạnh dạn đề xuất tái cơ cấu lại niềm tin?

-Mình có nghe khái niệm đó. Có lẽ do khi tái cơ cấu doanh nghiệp người ta chọn phương thức đơn giản nhất là…cấu vào lương người lao động nên họ mất niềm tin chăng?

-Có thể? Vậy theo cậu để đừng cấu vào lương người lao động thì cấu vào đâu?

-Đơn giản! Lại cấu vào ngân sách thôi!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá