Cho chắc!

TP - Này, năm ngoái khi tớ hỏi tại sao áo của y, bác sĩ lại có ba túi, cậu đã trả lời sao ấy nhỉ?

-À, lúc ấy vui miệng tớ nói túi trên dùng để ống nghe, hai túi dưới vừa tầm giường bệnh nhân để đựng phong bì cám ơn.

-Nhưng sao có những hai túi dưới?

-Để ngược xuôi đều thuận.

-Thế nếu cậu là bệnh nhân cậu có thả phong bì vào túi bác sĩ?

-Phải theo phong trào thôi!

-Thời điểm thả phong bì lúc nào? Lúc nhập hay lúc xuất viện?

-Đấy là vấn đề nhạy cảm và tinh tế. Đưa lúc nhập, lỡ bác sĩ phê là mua y đức thì nguy! Còn lúc xuất viện mới đưa thì cũng sợ bị phê là so đo xem hàng tiền nào của nấy!

-Mỗi chuyện chọn thời điểm đưa phong bì thôi mà phức tạp phết cậu nhỉ? Hay thử một lần không đưa xem sao?

-Cậu có gan thì thử đi, tớ chả dại!

-Nhưng tớ chưa ốm, chưa là bệnh nhân!

-Khó gì! Thế cậu chưa nghe câu này à: Người lành vào viện tay không/ Ngay phòng đợi thành bệnh nhân tức thì…

-Khiếp! Tớ nhát lắm. Thôi cứ có cái phong bao lấp ló túi áo cho chắc cậu nhỉ?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá