Cố đấm ăn xôi

TP - - Đúng là cố đấm ăn xôi… - Ai đấm, ai ăn? - Thì chuyện bổ nhiệm con ông cựu bộ trưởng bộ Công sai phè phè ra thế mà giờ lãnh đạo bộ đó lại đăng đàn là không sai sót, đúng quy trình…

- Thời buổi tai bay vạ gió, phát ngôn phải rất cẩn thận, nhá! Đã có cơ quan chức năng, đủ thẩm quyền nào kết luận là bộ Công làm quyết định bổ nhiệm quý tử của sếp sai chưa?

- Chưa!

- Chưa thì ba mươi chưa phải là tết, nhá! Câu cố đấm ăn xôi, suy ra là đúng cho phát ngôn của cậu ấy! Đúng không! Sao nào! Con sếp không được thăng quan, tiến chức, không được thông minh sáng láng, không được nói tiếng Anh làu làu, cứ mở mồm là Tây nó hiểu…à?

- Nhưng…

- Nhưng gì? Người hiền tài là phải dùng, dùng ngay, dùng gấp. Trù trừ chút thôi là các cậu bảo để hoang, chảy máu chất xám! Đúng không?

- Nhưng…

- Lại nhưng gì nữa! Cậu đang thắc mắc tại sao trong 365 ngày mà thăng quan tiến chức đến 4 lần hả! Vì quy trình nó phải vậy! Vào tay tôi ấy hả, tôi cho vọt lên luôn. Một quyết định thẳng lên vị trí mà các cậu đang phân vân, thắc mắc ấy! Tốn ba quyết định trước đó là phép của công tác tổ chức, người ta dân chủ, thận trọng, thăm dò…

- Nhưng…

- Vẫn nhưng à? Cậu đúng là cố đấm ăn xôi! Đưa người hiền tài lên vị trí xứng đáng mà các cậu cứ bới bèo ra bọ thế thì hao tổn nguyên khí quốc gia lắm! Tôi mà ở vị trí bộ trưởng ấy hả, quyết một lần luôn cho lên trưởng. Suy ra, lỗi lớn nhất của ông ấy là vì quá khiêm tốn, nhún nhường, nương thiên hạ để đến bây giờ người ta mới bình ra tán vào. Có ai hiểu con hơn cha? Quyết rụp một phát làm tổng luôn có phải giờ thiên hạ câm miệng hết cả không?

!!!???

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá