Còn chức đâu mà cách

TP - Quan án sát nhận chỉ dụ đi kinh lý các địa hạt xem sở chức địa phương có chuyên tâm chăm sóc dân lành hay không.

> Ai lợi nhất?
> Một trăm ngàn là bao nhiêu?

Đến địa hạt nọ, đường ngập ngựa quan không qua được. Quan án sát bực lắm, hỏi trợ lý: Này, chánh tổng vùng này làm gì mà có mỗi đoạn đường cỏn con lại để ngập thế này hả?

Trợ lý được lệnh sức chánh tổng đến. Chánh tổng thưa: Bẩm quan án sát! Bỉ chức ý thức phận trách của mình rõ lắm, nhưng ngặt nỗi ốm đau liên miên nên lực bất tòng tâm…

Quay sang hỏi trợ lý: Nếu thế thì nên xử lý thế nào?

Trợ lý bảo: Dân gian có câu, ốm tha, già thải. Nếu xử lý kỷ luật e không tâm phục khẩu phục…

Quan án sát đồng ý.

Lại đến châu nọ, đường sá nghẽn đặc xe cộ như nêm. Toàn là xe khủng, tứ mã, lục mã, bát mã. Thi thoảng có tiếng hô vọng: Xe vua, yêu cầu tránh đường!

Thấy cảnh ấy, quan án sát giận không để đâu cho hết. Lệnh trợ lý điều quan phủ đến. Quan phủ oai vệ, hồng hào, phương phi, dương dương tự đắc. Quan án sát mắng phủ đầu: Ngươi điều hành sao mà tình hình giao thông phủ ngươi hỗn mang làm vậy! Ta không lột mũ cởi áo cách chức ngươi thì sao còn xứng mặt quan án sát! Nói đoạn, quan án sát sai lính y lệnh!

Quan phủ cười vang: Khỏi cần, khỏi cần! Ta vừa có quyết định nghỉ hưu, thế thì ta còn chức đâu nữa mà cách!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá