Công văn đi phương tiện gì?

TP - Đúng là thiên tai, chả ai biết trời mấy tuổi…

> Thử mời xem sao
> Thư gửi mạ mùa mưa bão

-Gia Cát Khổng Minh còn bó tay thúc thủ nữa là…

-Khổng Minh thời đó chỉ gieo quẻ bấm độn chứ đã có các công nghệ hiện đại như bây giờ bổ trợ giúp sức đâu, nên thúc thủ là phải.

-Thế cậu bảo bây giờ có thiết bị tinh xảo, công nghệ hiện đại thì không thúc thủ ư? Bao cơn bão vần vũ biển Đông, dự báo thường chạy sau chứ mấy khi đón đầu được đường đi của bão.

-Ý cậu muốn nhắc lại chuyện cũ, trung tâm dự báo bão vào Nam nó trở chứng ngoặt lên hướng Bắc. Dự báo lên phía Bắc nó ngoặt ngược đổ bộ miền Trung chứ gì?

-Đại khái thế, cho nên bão ầm ầm trước cửa rồi dân tình ớ ra trở tay không kịp.

-Thiên tai mà! Cơ quan chủ quản của thiên tai là ông trời. Mà xưa nay cậu có thấy ai là đơn vị quản lí ông trời chưa? Chưa! Đúng không? Nghĩa là bất khả kháng!

-Thôi, đường đi của bão do ông trời quản, chúng ta người trần mắt thịt khó bàn. Vậy, mình hỏi đường đi của công văn hướng dẫn dân đối phó với bão lũ nó đi thế nào?

-Thì từ ban phòng chống lụt bão trung ương xuống tỉnh. Tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã, xã xuống thôn, thôn xuống làng, làng họp tổ dân phổ biến…

-Tạm hiểu đường đi! Nhưng nó đi bằng phương tiện gì?

-Công điện, công văn…

-Nhưng nhiều công văn đi bằng xe máy, có nơi chạy bộ, chưa kịp đến hộ thì nước đã ngập tới cổ rồi cậu ơi!

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng