Danh dự

TP - Hai à, cả một bầy lít nhít kia con phải tính kỹ, gửi gắm làm sao cho nó sau này hữu dụng.

> 'Tôi không hy vọng mọi HS đều thành Ngô Bảo Châu'

-Con tính cả rồi mà tía! Thằng Hai giỏi sinh vật nè, con Ba giỏi vật lý nè, con Tư nhứt công nghệ nè, thằng Tư siêu hội họa, còn con Út thì nhất đẳng văn học rồi, tía lo chi…

-Nói lạ, chính dzậy tao mới lo!...

-Can cớ chi mà tía lo?

-Trời đất, sao con u mê dzậy Hai? Con hổng thấy, ngoài thủ đô chỉ mới một trường có ông Ngô Bảo Châu học thôi mà người ta đã đạp cổng xông vào liều mình như chẳng có à?

-Ý tía là con phải cho sắp nhỏ nhà con phải…

-Đúng dzậy! Thằng Hai đích tôn phải tìm trường ông Đác Uyn từng học. Con Ba phải lùng cho bằng được ngài Ê-đi-xơn từng thọ giáo nơi đâu. Con Tư nhứt định dò ông Biu Ghết từng mài đũng quần đâu đó.

Thằng Tư thì hỏi xem bá tước Lê-ô-na-Đơ-vanh-xi mài cọ nơi nào. Còn con Út, hay lắm nghe, tìm cho nó trường mà ngài Nô-ben từng thọ giáo…

-Hổng được tía ơi, mới một ông Ngô Bảo Châu mà ngàn người trắng đêm đạp nhau sập cổng. Nếu bọn nhỏ nhà con đâm đơn vào trường có các vĩ nhân ấy chắc con và tía cả năm đội mưa, ngàn đêm thức trắng mất thôi…

-Có sao! Hy sinh đời ông, đời bố, củng cố danh dự tía con mình mà…Hì…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng