Hết chuyện!

TP - Hôm rồi Bộ trưởng Y tế đi thị sát mấy bệnh viện lớn ở thủ đô…

- Chuyện tư lệnh ngành đi sâu đi sát, mắt thấy tai nghe tình hình của các đơn vị thuộc mình quản lí là chuyện thường mà!

- Thì tui có nói là bất thường đâu? Cái bất thường là khi bộ trưởng thấy có đến 4 bệnh nhân trên một giường bệnh…

- Ở thủ đô có khác!

- Anh Hai nói dzậy là có ý sao?

- Nghĩa là bệnh nhân ở gần còn hạnh phúc hơn bệnh nhân ở xa. Tui còn nhớ có lần khi lãnh đạo bộ vô thăm một bệnh viện thành phố trong này, bắt tay hết mấy bệnh nhân ngồi trên giường rồi thì có một bệnh nhân bò dưới gầm giường chui ra chào lãnh đạo…

- Hả…Thiệt dzậy hông ta?

- Báo chí người ta nói chớ tui làm sao nghĩ ra tình tiết khó đó? Qua chuyện này, tui bỗng liên tưởng dzầy: Hôm rồi có hội nghị người ta đưa ra con số: Có bệnh viện năng lực chỉ 600 bệnh nhân nhưng chồng tải lên đến 1.600 bệnh nhân…

- Chu cha trời đất!

- Xe khách chở quá lượng người là bị phạt, thu bằng, đúng hông?

- Hổng lẽ anh Hai định đề xuất phạt bệnh viện và thu bằng bác sĩ? Nếu cứ trường liên tưởng đó, thì các trường học có nhiều lớp sĩ số vượt xa so với quy định cũng bị phạt và đình chỉ dạy luôn hả? Hổng khả thi đâu anh Hai ơi!

- Dzậy chú có giải pháp chi để không còn tình trạng 4 người một giường, 5 người thì phải chui giường?

- Đơn giản nhứt là đừng bị bệnh nữa thôi! Hết chuyện!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng