Hỏi gì mà lạ

TP - Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người.

-Còn gần hai chục ngày nữa, làm gì mà rộn rã sớm thế?

- Cơ quan tớ làm mà như nghỉ, không khí tết ngập tràn từ chục ngày trước rồi. Này nhé, sáng đến cơ quan "nu na nu nống, đánh trống nhận tiền", chín mười giờ đã… bốc hơi, "một đi không trở lại".

- "Đánh trống nhận tiền" là tiền gì?

- Lương, thưởng chứ sao. Cứ có mặt là có dấu X. Cứ có dấu X là được chấm công. Cứ đủ công thì được tính thưởng. Chiến sỹ thi đua nhiều khi cũng chỉ là người có đủ dấu X, không cãi sếp, không xích mích mất lòng anh em. 

- Cơ quan gì mà lạ?

- Hỏi gì mà lạ. Ông mà... không đoán được thì tôi đi đầu xuống đất!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá