Hỏi khó

TP - Mới đầu hè mà đã nóng ran, không khéo mùa này hạn nặng?

- Tớ chả lo! Ruộng nhà tớ đã có máy bơm công suất lớn…

- Máy bơm công suất lớn phỏng có ích gì đâu cậu ơi!

- Ơ cậu nói lạ, sao lại phỏng ích gì? Máy bơm nhà tớ có thể đưa nước lên tận đỉnh đồi...?

- Cứ cho là thế đi, nhưng nước kiệt, dầu khô thì cậu làm sao chống hạn?

- Sao thế được?

- Nắng gắt nước bốc hơi sông trơ cạn đáy. Nắng gắt xăng dầu cũng bốc hơi, túi khô cạn tiền…...

- Nắng hạn, sông cạn thì rõ rồi, còn vế sau thì tớ chưa hiểu!

- Nước còn bốc hơi thì nói chi xăng dầu. Tháng trước, mát trời, tăng giá xăng dầu người ta tính cơ cấu giá xăng có khoản bốc hơi hao hụt 150 đồng một lít. Tháng này, nóng hơn, lại tăng, khoản bốc hơi cũng đội tăng theo. Tháng tới, giữa hè, tăng nữa, khoản bốc hơi chắc họ tính kịch trần...?

- Và họ xiếc chỉ nguyên vụ bốc hơi là đủ khiến người nghèo tơi tả?

- Tơi tả thì chưa, nhưng túi khô thì đã rõ.

- Vậy nó bốc hơi cháy túi chỗ này thì nó tụ mưa mát mặt chỗ nào cậu có biết không?

- Câu khó này thì chỉ ông kiểm toán mới trả lời cậu được.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng