Hộp đen

TP - Chịu thật! Thế thì bó tay!

>Rút giấy phép 8 nhà cung cấp hộp đen rởm
> Thiệt đã! Thiệt đã!

- Cái gì chịu, cái gì bó tay?

- Hộp đen!

- Tưởng gì! Hộp đen, nguyên bản chất của nó là vậy rồi. Bí hiểm, mù tịt, mịt mờ. Chỉ khi xảy ra chuyện thì chuyên gia mới làm sáng tỏ được hộp đen thôi!

- Hơ, hay nhỉ! Mình hiểu bản chất hộp đen là vậy. Vấn đề mình đang nói là chuyện cung ứng hộp đen cũng rất đen…

- Nghĩa là sao?

- Là tăm tăm mù mù, tối như đêm ba mươi. Chất lượng hộp đen không ai kiểm, thương hiệu hộp đen không ai hay, lắp đặt hộp đen chả ai tường, mạnh ai nấy lắp!

- Thế họ lắp làm gì?

- Biết rồi còn hỏi! Thuyết âm dương đấy cậu ơi! Nơi hầm tối là nơi sáng nhất mà. Lắp hộp đen giúp làm sáng rõ những khoảng mắt người thường không nhìn thấy. Khi người thường không nhìn thấy thì chỉ có người của cơ quan chức năng được đào tạo nhìn thấy thôi. Nhưng khi họ nhìn thấy lại chịu nguyên tắc không được nói ra…

- Phức tạp thế! Cứ u u minh minh. Chẳng lẽ, sinh ra cơ quan chức năng cũng là một dạng…

- Này! Này! Cẩn thận khi phát ngôn nhá! Cậu định nói họ là dạng gì, hử?

- Thì mình định lỡ mồm nói họ là một dạng…hộp đen!

- ???

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá