Khác chỗ đó

TP - Lại cực đoan nữa rồi…

- Cái gì cực đoan? Thời tiết á? Công nhận, cứ cái gì cực  đoan là đến khổ! Bỗng dưng rét nhảy dựng lên, thế là hàng chục vạn dân rơi vào tình cảnh khốn khó. Trâu bò lăn đùng ngả nghiêng…

- Không! Chuyện đó tự nhiên như nhiên. Có sao? Mình đang nói chuyện khác… Người ta lại bàn đến chuyện lễ hội. Họ quy định cấm đâm, chém, cướp, giành…

- Ôi dào, lo chuyện bao đồng! Đã là lễ hội văn hóa làm sao có chuyện cực đoan?

- Lại xồn xồn lên rồi! Lễ hội năm nay người ta định biên tập, ở đâu có từ khóa đâm, cướp, chém, giật là… nghỉ…

- Thật á?

- Chính quyền không bao giờ nói chơi!

- Nhưng…

- Nhưng gì?

- Vẫn đâm, nhưng đâm trong nhà tổ. Vẫn chém, nhưng chém sau sân đình. Vẫn cướp nhưng cướp trong nội điện, vẫn giật, nhưng giật… không ai thấy…

- Há ha! Vậy thì có chi là cực đoan?

- Nhưng…

- Lại nhưng?

- Nhưng họ đâm thật, cướp thật, chém thật…

- Thế thì quá cực đoan!

- Cậu cực đoan phán định quá! Họ đâm, chém, cướp… ở đây luôn được cấp chính quyền tuyên là có văn hóa! Khác nhau chỗ đó! Nhá!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá