Khai thác dự phòng thảm họa

TP - Hôm nay, xin giới thiệu với quý vị một loại hình kinh doanh rất bở ăn là khai thác dự phòng thảm họa.

- Đề nghị nói rõ khái niệm dự phòng thảm họa?

- Đây là cách nói tắt, nói đầy đủ là dự trữ quốc gia để phòng khi xảy ra thảm họa. Chẳng hạn dự trữ thuốc chữa bệnh, có thể đem những thứ thuốc mình có nhưng bán không được vào kho dự trữ, mặc cho vượt quá cơ số cũng như chủng loại được duyệt. Kiểu khai thác này có thể kiếm được doanh thu 27,56 tỷ đồng.

- Dường như đã có ví dụ cụ thể?

- Thưa đúng. Đây là việc làm của ba doanh nghiệp dược phẩm, được cấp tiền để mua thuốc dự trữ từ năm 2006 đến năm 2009. Trong khi có những loại thuốc thừa cơ số thì nhiều loại thuốc khác lại không được mua, kiểm kho ngày 31-12 các năm, chưa bao giờ có đủ mặt hàng thuốc dự trữ. Như năm 2009, thuốc dự trữ thực hiện thấp hơn quy định 35 tỷ đồng. Nghĩa là, tiền mua thuốc dự trữ quốc gia đã được sử dụng làm việc khác, có lợi cho doanh nghiệp.

- Cách khai thác như thế có ngon ăn, nhưng nếu đất nước xảy ra thảm họa, cần thuốc chữa bệnh mà trong kho không có thì làm thế nào?

- Thì người bệnh ráng chịu. Cũng như khai thác các loại tài nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp thu lợi, còn xảy ra thảm họa như sạt núi, lũ quét… thì dân ở đó ráng chịu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá