Không hiểu

TP -Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

-Chí phải. Nhưng mà sao hôm nay ông lại có nhã hứng bàn chuyện giáo dục thế.

-Vưỡn. Chuẩn bị vào mùa thi ông ạ. Tiểu học nâu (No-không) cần bàn đến chuyện điểm, nhưng trên tiểu học thì bao chuyện nhiêu khê.

-Thời buổi kinh tế thị trường này có gì nhiêu khê mà không giải quyết được bằng tiền đâu ông.

-Đúng dzậy. Nên việc chạy trường chạy lớp chuyên, lớp chọn vẫn cứ thế dài như tiểu thuyết chương hồi.

-Đúng dzậy. Đó là thuộc tính của cái sự khi mình không là mình mà mình muốn là người khác.

-Đúng dzậy. Nhưng khi mình đang muốn là mình vẫn phải chạy thì ông tính sao.

-Bịa. Nâu có chuyện đó đâu.

-Thì đấy. Doanh nghiệp cận Tết khát vốn để trả nguyên vật liệu, trả lương cho công nhân thế nên phải lụy ngân hàng và là cơ hội để quan Ngân hàng chặt đẹp.

-Nói có sách mách có chứng nhé!

-Ông không đọc báo à? Một phó Tổng ngân hàng nhận cả tỷ đồng để cho doanh nghiệp vay giải nguy cận Tết.

-Thế thì tôi nâu hiểu. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá