Không lo được thì phạt

TP - Có vị lý trưởng mang biếu quan huyện món đắc sản để nhậu chơi. Viên thư lại mang vào và không quên cảnh báo: Bẩm quan, coi chừng, chớ nhậu vội. Thời buổi này dưới làng xã đang có dịch bệnh gia súc, gia cầm không khéo món ngon này được chế biến từ những thứ ngắc ngoải ấy…

> Chuyện gì đang xảy ra ở chợ Hà Vỹ?

Hoảng! Tri huyện triệu tập một hội nghị bàn tròn khẩn cấp gồm các lí trưởng, chánh tổng trong vùng. Tri huyện răn đe: Nếu ta đi kinh lí mà còn thấy thịt bày bán chưa qua kiểm dịch thì ta lột mũ, giáng chức…

Có tiếng thì thầm và cười rinh rích ở dưới: Gớm! 5 năm quan lớn mới xuống xã một lần thì làm sao biết có dịch hay không?

Quan huyện nghe thấy xẵng giọng: Này, căn cứ ở đâu ngươi bảo ta 5 năm mới xuống xã một lần?

Lí trưởng lí nhí: Bẩm, chả là trong báo cáo có ghi: Số lượt cơ sở được quan thanh tra đến xã quản lý chỉ 0,2 lượt/năm; huyện là 0,7 lượt/năm, tỉnh, thành phố cấp trung ương là 1,2 lượt/năm…từ đó mà suy ra ạ!

Dù đuối lí, nhưng tri huyện vẫn nói cứng: Ta ở tầm quản lí vĩ mô thì thi thoảng xuống dưới thôi, các ngươi ở cơ sở thì phải bám để nắm tình hình chứ!...

Có tiếng cười to hơn: Quan lớn nói thế chứ, phương tiện, thiết bị, ngân sách, nguồn vốn nằm trên chỗ quan lớn cả. Dưới lấy gì mà làm!

Tri huyện tảng lờ như không nghe thấy và vỗ bàn kết luận: Phải lo bữa ăn an toàn cho con dân. Đó là việc của các vị. Các vị mà không lo được thì trát cho mỗi hộ dân phải tự lo lấy. Các hộ dân không lo được thì phạt nặng. Thế nhá!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá