Kích cầu

TP - Công nhận mà rằng, cứ mỗi năm cậu lại thêm một điều mới khiến mình không thể không ngưỡng mộ. Cho mình được tò mò chút, sao năm nay, khai xuân cậu lại áo the khăn đóng, mực Tàu bút lông sớm thế?

- Thì cũng cố giữ nếp xưa thôi!

- Nếp xưa? Cậu định khai bút?

- Đương nhiên!

- Cậu khai thư pháp, thơ hưởng ứng ngày thơ hay sớ văn, hịch, tế?

- Chiếu!

- Hơ! Lạ! Cậu đúng là đệ nhất liều mạng! Các đấng tiền bối lừng lẫy một thời mới dám chấp bút để có Chiếu dời đô rồi Chiếu Cần vương thôi, cậu cả gan định làm chiếu gì?

- Chiếu luân chuyển ấn.

- Là sao?

- Là mình muốn kích cầu du lịch. Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên người ta ùn ùn đổ về đền Trần xin ấn. Nhà hàng, khách sạn cháy khét trước mấy ngày. Chính lễ, dân tình chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp, tranh cướp bằng được một lá ấn. Có ấn trong tay họ xem nó như lá bùa hộ mệnh cho đường tài lộc công danh. Thực tế đó khiến câu các cụ đúc kết người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, luôn đúng. Thế nên, mình dự định năm nay thảo Chiếu dời điểm cấp ấn để lấy lại sự công bằng…

- Ý tưởng hay! Thế dự định của cậu sẽ dời điểm cấp ấn từ Đền Trần về đâu và lễ hội nào hoán đổi về Đền Trần?

- Mình sẽ chọn điểm cấp ấn về làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng và lễ hội làng này hoán đổi về Đền Trần…

- Cậu hy vọng sáng kiến Chiếu dời điểm cấp ấn của cậu phát huy hiệu quả chứ?

- Đương nhiên rồi! Khi dòng người quen chân ùn ùn kéo về Đền Trần xin tài lộc công danh, bỗng nhận ra đây là lễ hội Minh Thề, thề không tham nhũng của làng Hòa Liễu, họ sẽ rẽ ngoặt về nẻo Thuận Thiên để cùng chen lấn xô đẩy cướp ấn. Và thế là Hòa Liễu xưa nay chỉ có dân thề giờ dày đặc quan về mơ tiếp tục thăng quan tiến chức…

- !!!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá