Lãi

TP - Tớ đố cậu 22 tỷ đồng là bao nhiêu?

-Hỏi lạ, 22 tỷ đồng là 22 ngàn triệu đồng!

-22 ngàn triệu đồng nhiều hay ít?

-Cậu hỏi người đang ở nhà thuê như tớ hay hỏi Bin-ghết?

-Hỏi người như cậu thôi, chứ hỏi Bin-ghết thì tớ biết chắc ông ta bảo chỉ hơn một triệu đô la và bằng một phần sáu tư ngàn tài sản của ông ta.

-Với tớ 2 triệu đã là lớn, 22 ngàn triệu, chao ơi, đếm làm sao cho hết! Nhưng mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện tiền nong lúc này?

-Hỏi lúc khó khăn để cậu ý thức được giá trị của đồng tiền. Các cụ dạy một miếng khi đói bằng một gói khi no, đúng không? Thế mà có địa phương khi dân đói, tiền của những tấm lòng hảo tâm gửi về họ giữ rịt suốt gần cả năm…

-Cậu là hay thêu dệt lắm nhé! Cứu đói như cứu hỏa. Chắc số tiền ít ỏi quá nên khó chia chăng?

-Ít là thế nào? 22 ngàn triệu. 22 tỷ đồng đấy cậu ơi. Nếu hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng thì 22 ngàn hộ có thêm tý vốn ổn định sản xuất.

-Lạ quá ha! Thế người ta giữ tiền tấm lòng đến với tấm lòng làm chi?

-Nghe đâu tấm lòng cũng sinh lãi. Một tấm lòng thành nhiều tấm lòng. Vậy nên người ta gửi vào ngân hàng.

-Bậy nào! Sao lại thế? Cứ sinh lãi nhiều tấm lòng thế nhưng không đến được với người nghèo khổ thì phỏng có ích gì?

-Hỏi tớ làm chi, sao cậu không về Ban cứu trợ lũ lụt của tỉnh mà hỏi?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá